KÖP OCH ÖPPNA MED APPEN

ENGÅNGSPASS

70 kr

OBS Dörren öppnas direkt när köpet går igenom och biljetten blir förbrukad.

  • LADDA NER OCH ÖPPNA APPEN
IOS
Android
  • KLICKA PÅ ÖPPNA DÖRREN
  • SKAPA KONTO (FÖRSTA GÅNGEN)
  • KÖP ENGÅNGSPASS


TIPS Lägg till ditt betalkort i ditt konto så går det fortare vid nästa köp.


ABONNEMANG

ÅRSKORT 3000 kr

HALVÅRSKORT 1800 kr

MÅNADSKORT 450 kr

  • LADDA NER OCH ÖPPNA APPEN
IOS
Android
  • KLICKA PÅ ABONNEMANG
  • VÄLJ ABONNEMANGSTYP
  • GODKÄNN VILLKOREN
  • SKAPA KONTO (FÖRSTA GÅNGEN)
  • SLUTFÖR BETALNING

TIPS Lägg till ditt betalkort i ditt konto så går det fortare vid nästa köp. 

PENSIONÄR & UNGDOM <18 ÅR

500 kr rabatt för helårskort och 300 kr för halvårskort

Läs våra köpvillkor

1 Underhåll av lokaler

Öregrundsgymmet kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokal så att kunden kan utnyttja dessa på bästa sätt.

 

2 Kundens åtagande

Jag som kund ansvarar själv för att jag har tillräckliga kunskaper för att träna riskfritt utan att utsätta mig själv, andra kunder och utrustning för någon form av skada eller olycka.

 

3 Öregrundsgymmets åtagande

Öregrundsgymmets åtagande är att hålla utrustningen i sådant skick att träning kan genomföras utan risk för skador.

 

4 Ordningsregler

Kunden är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för träningslokalen.

 

5 Minimiålder

Personer under 15år får inte träna i lokalen. Undantag kan göras om syftet är sådant att styrketräningen ges för att rehabilitera en skada eller för att främja personens fysiska hälsa. Undantag ges vid uppvisande av läkarintyg. Eller i målsmans sällskap.

 

6 Priser

Öregrundsgymmet förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför ny avtalsperiod. Besked om avtalsförändringar ska meddelas senast 30 dagar före den nya avtalsperioden infaller.

  

7 Uppsägning av avtal

En uppsägning av avtalet kan endast ske efter avtalstidens slut. 

  

8 Uteslutning

Öregrundsgymmet har rätt att stänga av en kund om det har skett ett avtalsbrott från kundens sida. Ett avtalsbrott kan var; att man lånat ut sitt medlemskap, utebliven betalning eller att man inte följer de ordnings-/träningsregler. Om kunden blir avstängd så är man fortfarande skyldig till att fullfölja sitt betalningstagande tills avtalets slut.

 

9 Skadefall/Stöld

Jag som kund ansvarar själv för att jag har tillräcklig med kunskap för att jag skall kunna träna riskfritt utan att utsätta mig själv, andra kunder och utrustning för någon form av skada eller olycka. Öregrundgymmet ansvarar inte för personlig utrustning eller värdeföremål.

All form av stöld kommer att polisanmälas.

 

10 Dopning

Om jag bryter mot lagen (1991:1 969) om förbud mot vissa dopningsmedel har jag förverkat min rätt till att utnyttja gymmet.


11 Personuppgiftslagen

Öregrundsgymmet lagrar automatiskt databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas. Dessa uppgifter behandlas av Öregrundsgymmet enligt personuppgiftslagen.